irinabest82, 39 Zaporozhye, Нижне-Днепровская14а62